Dokumanty do pobrania

Wzory dokumentów:

  1. Wniosek o wydanie opinii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania dotyczącą spełnienia przez budynek/lokal wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.- wersja edytowalna (MS Word *.docx)
  2. Wniosek o wydanie opinii zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.- wersja edytowalna (MS Word *.docx)
  3. Wniosek o wydanie zaświadczenia w trybie art. 14. ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego dotyczącą spełnienia przez obiekt wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.- wersja edytowalna (MS Word *.docx)
  4. Wniosek o wydanie opinii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są widoczne usługi hotelarskie dotyczącej spełnienia przez obiekt wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.- wersja edytowalna (MS Word *.docx)
  5. Wniosek o udostępnienie informacji niejawnych – wzór dokumentu
  6. Wzory dokumentów dotyczących odbioru budowlanego:
  • wzór nr 1 – pozwolenie na użytkowanie, zgodnie z art. 56 Prawo Budowlane
  • wzór nr 2 – Zgłoszenie do PINB w przypadku uzgodnień dokumentacji przez rzeczoznawcę p.poż.
    zgodnie z art. 56.1a Prawo Budowlane

(dokumenty zawierają również ważne informacje na temat innej dokumentacji niezbędnej do dokonania czynności odbiorowych)

Wniosek o wydanie  zaświadczenia o pożarze lub miejscowym zagrożeniu.

zarzadzenie ws. wytycznych monitoringu

załącznik nr 3- wniosek o podłączenie monitoringu