Komórki Organizacyjne

Sekcja Finansowa

  • st. ogn. mgr Wioletta Mrozek – Główna Księgowa – 76 7249903
  • mgr Iwona Łaszewska – 76 7249903

Sekretariat Komendy Powiatowej

  • Jolanta Buczkowska – 767249900

Sekcja Kwatermistrzowsko-Kadrowa

  • asp. sztab. Krzysztof Smoliński – 76 7249905
  • st.str. Joanna Żukowska  – 767249904

Samodzielne stanowisko ds. Kontrolno-Rozpoznawczych

  • mł. bryg. mgr Piotr Woźniakiewicz –76 7249906

Wydział Operacyjny

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

  • asp.mgr. inż Jacek Sasiela – 76 7249911

Z-ca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

  •  mł. kpt. mgr inż. Piotr Paszkiewicz –76 7249911