Kierownictwo

                                       Komendant Powiatowy PSP w Polkowicach

                                                       st.bryg. mgr inż. Sylwester Jatczak

                                       Z-ca Komendanta Powiatowego

                                                       mł.bryg. mgr inż. Mariusz Sałata