Zamówienia publiczne

„Budowa budynku garażowego z pomieszczeniem warsztatowo- magazynowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach” Nr sprawy: PT.2370.2.2020

Informacja o wyborze oferty Informacja o otwaciu ofert Informacja o wyborze oferty ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ-strony-1-12 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ-strony-13-25 ... czytaj dalej »