„Walka z Covid-19”

Ruszają przygotowania do szczepień przeciwko COVID-19

W dniu 13.01.2021 r. z inicjatywy Wojewody Dolnośląskiego Pana Jarosława Obremskiego odbyła się wideokonferencja poświęcona ogólnopolskiej akcji szczepień przeciwko COVID-19. W tym celu do siedziby KP PSP w Polkowicach zaproszono 6 Komendantów Gminnych OSP oraz Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Polkowicach, którzy po spotkaniu przekazali wszystkie informacje Prezesom i Naczelnikom jednostek OSP w powiecie polkowickim.
W siedzibie starostwa udział wzięli:
• Wicewojewoda Dolnośląski Bogusław Szpytma
• Starosta Polkowic Kamil Ciupak
• Wicestarosta Polkowic Jan Wojtowicz
• Komendant Powiatowy PSP w Polkowicach st. bryg. Sylwester Jatczak
• Za-ca Komendanta Powiatowego Policji w Polkowicach nadkom. Tomasz Jagielski
• PCZK w Polkowicach Artur Ciupa
• Za-ca Burmistrza Polkowic Ewa Kowalik
• Elżbieta Kowalczuk (rep. burmistrza gm. Chocianów)
• Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak
• Wójt Gminy Gaworzyce Jacek Szwagrzyk
• Za-ca Wójta Gminy Grębocice Michał Pelczar
• Wójt Gminy Radwanice Paweł Piwko
• Prezes PCUZ Paweł Gambal
• Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach Zenona Jasiurkowska.
W trakcie spotkania ustalono między innymi, że 15 stycznia zostanie utworzona infolinia przyjmująca zgłoszenia od osób chcących się zaszczepić wyłączonych transportowo lub niepełnosprawnych ( w wieku 70-80 i >80 lat).
Będzie to bardzo duża operacja, nie tylko medyczna, ale także logistyczna związana z realizacją programu szczepień dla grupy pierwszej. Poprzedzają ją przygotowania i uzgodnienia podejmowane zarówno na szczeblu wojewódzkim, dolnośląskiej KW PSP, a także powiatowym. Ważne jest prowadzenie szerokiej akcji informacyjnej. Strażacy będą docierać do mieszkańców z ulotkami m.in. o celach akcji szczepiennej i zasadach udziału obywateli w tym przedsięwzięciu, ale przy okazji także z ustną informacją o tym, gdzie, kiedy, no i dlaczego należy się szczepić. Jak pokazują badania, tego rodzaju bezpośrednie działania, są szczególnie przekonujące i efektywne.
Wśród zadań jakie przy tej okazji będą realizować strażacy PSP i OSP, szczególnie wiele miejsca poświęca się ułatwieniom w dostępie wszystkich chętnych do punktów szczepień. Problem polega na tym, że wielu mieszkańców powiatu może mieć trudności z dotarciem do punktu szczepień. Przeszkodą mogą być problemy komunikacyjne, bo np. przecież nie wszyscy mają samochody, są osoby z niepełnosprawnościami, mający rozmaite zdrowotne problemy itp. W takich sytuacjach z pomocą pospieszą strażacy OSP, którzy będą dowozić wszystkich zainteresowanych do punktów szczepień. To wsparcie jest ważne również dlatego, że zwłaszcza strażacy ochotnicy doskonale znają teren swojej gminy, jak i mieszkańców. Wiedzą więc doskonale kto może potrzebować pomocy.
Więcej informacji znajduje się w pliku: Narodowy Program Szczepień.

Narodowy Program Szczepień p. COVID-19