„Budowa budynku garażowego z pomieszczeniem warsztatowo- magazynowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach” Nr sprawy: PT.2370.2.2020

Informacja o wyborze oferty

Informacja o otwaciu ofert

Informacja o wyborze oferty

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ-strony-1-12

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ-strony-13-25

Budowa Garaży – opis przedmiotu zamówienia zał1

SIWZ PT.2370.2.2020 – Garaże

SIWZ PT.2370.2.2020 – załączniki Garaże