Wsparcie dla druhów

10 lipca 2020 r. w Auli Forum Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach  odbyła się uroczystość wręczenia czeków okolicznościowych przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatów: polkowickiego, głogowskiego, lubińskiego i górowskiego.

Promesy sfinansowane zostały w ramach programu priorytetowego ,,Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – Część 2” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.  Maksymalna wysokość dotacji mogła wynieść nawet 20 tyś. zł na jednostkę OSP.

Środki te zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo– gaśniczych.

W uroczystym przekazaniu czeków na zakup sprzętu pożarniczego uczestniczyli, m.in.:

Krzysztof Kubów – Sekretarz stanu, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów,

Łukasz Kasztelowicz – Prezes Zarządu WFOŚiGW  we Wrocławiu,

nadbryg. Adam Konieczny – Zastępca Komendanta Głównego PSP,

Kamil Ciupak – Starosta Polkowicki,

st. bryg. Piotr Grzyb – Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu.

Z terenu powiatu polkowickiego promesy otrzymało 26 Jednostek OSP.