Pożegnanie ze służbą st. kpt. Roberta Fuchsa

 

W dniu27 lutego 2020 r. w siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Polkowicach odbyło się pożegnanie st. kpt. Roberta Fuchsa, który z dniem 27 lutego przeszedłna zasłużone zaopatrzenie emerytalne. Kpt. Robert Fuchs służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął 1997 r. w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Lubinie, a od stycznia 1999 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Polkowicach przechodząc kolejne szczeble kariery zawodowej,począwszy od Pomocnika Dyżurnego Powiatowego Stanowiska Kierowania w Polkowicach następnie Dyżurnego Operacyjnego Powiatu, Zastępcę Dowódcy JRG i skończywszy jako Dowódca JRG w Polkowicach.

Pan kapitan dał się poznać jako osoba rzetelna i sumienna, która właściwie wykonywała swoje obowiązki służbowe.

Robercie życzymy Ci zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Obyś czas służby wspominał jako czas spełnionych ambicji zawodowych i świadomości dobrze wykonanej pracy dla dobra społeczeństwa w ratowaniu zdrowia ludzkiego i mienia.