Podsumowanie roku 2019

Sympozjum pożarnicze podsumowujące 2019 r.

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Polkowicach odbyło się sympozjum pożarnicze podsumowujące działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej w Powiecie Polkowickim w 2019 r.

Uczestniczyli w nim nadbryg. Adam Konieczny Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu, Kamil Ciupak Starosta Polkowicki, Wojciech Marciniak Z-ca Burmistrza Polkowic, Roman Jabłoński Wójt Grębocic, przedstawiciele pozostałych gmin Powiatu Polkowickiego, przedstawiciele nadleśnictw oraz Komendanci Gminni, Prezesi i Naczelnicy Ochotniczych Straży Pożarnych z Powiatu Polkowickiego.

St. bryg. Sylwester Jatczak Komendant Powiatowy PSP w Polkowicach omówił statystykę działań interwencyjnych prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w 2019 r. oraz stan ochrony przeciwpożarowej powiatu. Podziękował samorządowcom w szczególności Burmistrzowi Polkowic, Staroście Polkowickiemu i Wójtowi Grębocic,
a przede wszystkim druhnom i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych za wkład i zaangażowanie w niesieniu bezinteresownej pomocy związanej z ratowaniem zdrowia, życia i mienia ludzkiego podczas prowadzenia działań ratowniczo– gaśniczych na rzecz mieszkańców powiatu.

Komendant Powiatowy wspólnie ze Starostą Polkowickim wyróżnili okolicznościowymi dyplomami jednostki, które najczęściej wyjeżdżały do działań interwencyjnych na terenie powiatu oraz reprezentowały najwyższą gotowość operacyjną, tj.:

ksrg: OSP Przemków, OSP Gaworzyce, OSP Sobin, OSP Radwanice, OSP Grębocice, OSP Kwielice,
OSP Chocianów, OSP Szklary Dolne;

spoza ksrg: OSP Parchów, OSP Nowa Wieś Lubińska i OSP Kłobuczyn.

Nadbryg. Adam Konieczny w swoim wystąpieniu podziękował samorządowcom za wsparcie finansowe na rzecz Komendy Powiatowej PSP w Polkowicach i jednostek OSP z terenu Powiatu Polkowickiego, podziękował również funkcjonariuszom i druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych za działalność operacyjną niesioną mieszkańcom powiatu Polkowickiego.