Strażomania 2019

 

Strażomania 2019 r.

9 października odbyła się XI edycja ,, STAŻOMANI”, w której uczestniczyły pięcio i sześcio letnie dzieci z Miejskich Przedszkoli Publicznych i Przedszkoli Niepublicznych w Polkowicach. Organizatorem  Strażomani była Gmina Polkowice przy współudziale Straży Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji, Pogotowia Ratunkowego i Komendy Powiatowej PSP w Polkowicach.Ideą Strażomani jest propagowanie bezpiecznych zasad postępowania podczas konkursów, gier i zabaw.O godz. 9.00 rozpoczęły się próbne alarmy ewakuacyjne wszystkich przedszkoli.
W alarmie ewakuacyjnym Przedszkola Miejskiego nr 6 uczestniczyli strażacy z tut. Komendy, którzy nadzorowali i oceniali bezpieczne opuszczenie obiektu przez dzieci i personel przedszkola.Następnie dzieci wraz z opiekunami przy asyście funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji udały się na teren Parku Miejskiego – Amfiteatru, gdzie odbyły się konkursy, pokazy sprzętu służb ratowniczych.