Pokazy nad wodą

Pokazy technik ratowniczych

W dniu 28 sierpnia br. strażacy KP PSP w Polkowicach na basenie miejskim w Polkowicach przy ul. 3-go Maja  prezentowali techniki ratownicze u osób poszkodowanych, których życie lub zdrowie może być zagrożone podczas pobytu nad wodą. Ratownicy demonstrowali innymi sposoby wyciągania topiące się osoby z wody, udzielano im pomocy przedmedycznej, instruowano jak należy się zachować w sytuacji gdy mamy odczynienia z osobą topiącą się.