Komunikat

Decyzją personalną nr PK 1111.7.2019 z  dnia 15 maja 2019 r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży w Polkowicach  mianował z dniem 16 maja 2019r.  kpt. Roberta Fuchsa na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Polkowicach.