Przetarg na rozbudowę tut. Komendy

SIWZ 2370.1.2019 – nadbudowa KP

ZAŁ.1 formularz ofertowy

ZAŁ.2 udział w postępowaniu

ZAŁ.3 wykluczenie

ZAŁ.4 grupa kapitałowa

ZAŁ.5 – umowa projekt

ZAŁ.6 doświadczenie wykonawcy

ZAŁ.7 wykaz osób skierowanych

ZAŁ.8 oswiadczenie o średnim rocznym zatrudnieniu

Zał. 9 – przedmiar robót

ETAP I PSP Polkowice branża budowlana Przedmiar

ETAP II PSP Polkowice branża budowlana PRZEDMIAR

PSP Polkowice branża elekrtryczna Przedmiar

PSP Polkowice branża sanitarna Przedmiar

Zał. 10 – dokumentacja projektowa

architektura

opis PSP PW

PW-02

PW-03

PW-04

PW-05

PW-06

PW-07

PW-08

PW-09

PW-10

PW-11

PW-12

PW-13

elektryka

PWE-01

PWE-02

PWE-03

PWE-04

PWE-05

PWE-06

instalacje

IS-01 A3

IS-02 A3

IS-03 A3

IS-04 A3

IS-05 A3

konstrukcje

PW-K-01

PW-K-02

PW-K-03

PW-K-04

PW-K-05

PW-K-06

PW-K-07

PW-K-08

KP PSP-Polkowice 28.08.2017r.

ZAŁ.11 – kosztorys ofertowy Wykonawcy

ZAŁ.12 – oświadczenie RODO

Przedmiar robót – parapety zewn. i wew. PT.2370.1.2018