Przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Nowy samochód ratowniczo – gaśniczy już w OSP Przemków.  

15 marca br. w Przemkowie odbyło się uroczyste przekazanie średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego na podwoziu MAN 13.290 4x4BL dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przemkowie. W uroczystości uczestniczył Krzysztof Nester Vice Starosta Polkowicki, Jerzy Szczupak Burmistrz Przemkowa, st. bryg. Marek Kamiński Z-ca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu, st.bryg. Sylwester Jatczak Komendant Powiatowy PSP w Polkowicach, zaproszeni goście oraz druhny
i druhowie OSP Przemków.

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla strażaków
z Przemkowa nie byłby możliwy, gdyby nie pomoc i wsparcie ze strony Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka wraz z Radą Miasta i Gminy Przemków,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komendanta Głównego PSP, Urząd Miasta i Gminy Przemków, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Fundacji KGHM Polska Miedź i Powiatu Polkowickiego.

OSP Przemków to jedna z najczęściej dysponowanych jednostek do działań ratowniczo – gaśniczych na terenie Powiatu Polkowickiego. Nowy samochód,   który otrzymali na pewno wpłynie na poziom bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców Gminy Przemków oraz podniesie możliwości taktyczno- bojowe jednostki.