Sympozjum pożarnicze

Sympozjum pożarnicze podsumowujące 2018 r.

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Polkowicach  odbyło się sympozjum pożarnicze podsumowujące działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej w Powiecie Polkowickim w 2018 r. uczestniczyli w nim p. Kamil Ciupak Starosta Polkowicki, p. Łukasz Puźniecki Burmistrz Polkowic, p. Jerzy Szczupak Burmistrz Przemkowa, Z-ca KP Policji, przedstawiciele lasów państwowych, przedstawiciel Wojskowej Straży Pożarnej, przedstawiciel Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Prezesi i Naczelnicy Ochotniczych Straży Pożarnych z Powiatu Polkowickiego

  1. bryg. Sylwester Jatczak Komendant Powiatowy PSP w Polkowicach omówił statystykę związaną ze zdarzeniami interwencyjnymi prowadzonymi przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w 2018r oraz stan ochrony przeciwpożarowej powiatu. Podziękował samorządowcom w szczególności Staroście Polkowickiemu i Burmistrzowi Polkowic, a przede wszystkim dryhną i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych za wkład i bezinteresowną pomoc związaną z ratowaniem zdrowia, życia i mienia podczas prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych na rzecz mieszkańców powiatu. Ponadto wspólnie ze Starostą Polkowickim wyróżnił jednostki, które najczęściej wyjeżdżały do działań interwencyjnych na terenie powiatu OSP Przemków, OSP Chocianów i OSP Radwanice włączone do oraz jednostki OSP Parchów i OSP Nowa Wieś Lubińska z poza KSRG wręczając okolicznościowe dyplomy. Ponadto wspólnie z Burmistrzem Polkowic podziękował kierownikowi młodzieżowych drużyn pożarniczych z Suchej Górnej za wkład i zaangażowanie w pracy z dziećmi.
  2. Stanisław Ręcławowicz starszy inspektor Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu omówił funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie powiatu i gminy.

St. kpt. Mariusz Sałata przedstawiła zagadnienia związane z kierowaniem działaniami ratowniczo – gaśniczymi, organizacją łączności oraz prawa i obowiązki KDR.