Żyj bezpiecznie

Żyj bezpiecznie.

23 listopada br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Polkowicach polkowiccy strażacy uczestniczyli w Powiatowym Konkursie Wiedzy pt. ,,Żyj bezpiecznie”. Inicjatorem konkursu skierowanego do dzieci był KRUS PT Polkowice i PIP w Legnicy, a jego celem było promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą na terenach wiejskich oraz poszerzanie wiedzy dzieci o zasadach bhp w gospodarstwie rolnym, zasadach ruchu drogowego oraz udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej. W konkursie udział wzięły dzieci szkół podstawowych z terenu powiatu polkowickiego.